Häxprocesserna

Häxprocesserna i Orsa 1669


En trollkona skall du icke låta leva

Häxprocesserna i Orsa för 350 år sedan
Vilka var de anklagade och vilka blev dömda till döden?


I Orsa rannsakades 63 personer, varav 15 barn för trolldom och samröre med Satan i december 1669. Protokollen från rättegången har varit otillgängliga i 350 år men har nu återfunnits och gjorts tillgängliga. Jag har tolkat dokumentet och identifierat nästan alla de anklagade personerna och plockat in dem i sina rätta släkter.


Läs om dina anmödrar och förfäder från Orsa som utsattes för de övernitiska ämbetsmännen i trolldomskommissionen utrustade med en djup djävulstro.
Alla 63 anklagade personer presenteras med släkttillhörighet, och sorglustiga citat från förhören. Läs om hur de blev torterade av länsman för att bekänna, hur de reste till gästabudet i Blåkulla och hur de använde sina bäror i Satans tjänst och om vad som hände sen.


Skriften belyser en okänd del av Orsas 1600-tals historia, och alla orsabor med rötterna i församlingen har någon från sin släkt bland de inblandade.


Beställ skriften:
Pris 125:- plus ev porto 

Finns även att köpa hos Bäckmans Trivialiebutik, Frelins Gränd i Orsa


DALARÖTTER ges ut av / is published by Copyright © Torbjörn Näs, Mora